Portal Transparència l´Eliana

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

Ajuntament de l'Eliana

Benvingut al Portal de la Transparència de l'Ajuntament de l'Eliana.
L'Ajuntament de l'Eliana posa a disposició dels ciutadans informació sobre la seua gestió i actuacions, per millorar el bon govern, la qualitat dels serveis i l'eficiència municipal.A) TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

B) PARTICIPACIÓ I COLABORACIÓ CIUTADANA

C) PLANIFICACIÓ

C1. PLANS I PROGRAMES ANUALS I PLURIANUALS

51. Accés

D) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

55. Accés

E) TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC-FINANCERA

E5. VISOR PRESSUPOSTARI

68. Accés

E6. BÚSTIA DE DENÚNCIES AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

69. Accés

F) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS

F4. SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

77. Accés

F5. COST EFECTIU DELS SERVEIS DE LES ENTITATS LOCALS (CESEL)

78. Accés

F6. LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

79. Accés

G) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDIAMBIENT

H) DADES OBERTES

H1. OBSERVATORI DE L'AGENDA URBANA L'ELIANA

93. Accés