Posem nom al caragol i a la sargantana del Parc

Dins del marc dels processos de participació ciutadana que des de l´Ajuntament s´impulsen amb la finalitat d´enriquir la presa de decisions sobre polítiques públiques mitjançant la implicació i la corresponsabilitat de la ciutadania, esta consulta ha estat dissenyada per tal d´obtenir una proposta consensuada de denominacions amb què dotar dos símbols molt emblemàtics al nostre poble: el caragol i la sargantana del Parc, a l´espai Vicent Tarrazona, que enguany compleixen 20 anys.Període de propostes: del 26 de setembre al 3 d'octubre


Les dades de contacte facilitades seran utilitzades amb l'única finalitat de consultar, si és el cas, dubtes que puguen sorgir de la lectura i sistematització de les propostes presentades. Les dades de contacte no seran públiques.

Les teues propostes

Posa nom al CARAGOL:


Elies
Bobby
... altre nom (proposa)


Posa nom a la SARGANTANA:


Anna
Carmela
... altre nom (proposa)

* Les propostes han arribat d´entitats i col·lectius com ara, el Centre d´Estudis Locals.

De conformitat amb la L.O. 3/18, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades per vostè seran tractades per l'Ajuntament de l'Eliana, en qualitat de Responsable del Tractament, amb la finalitat de gestionar la informació facilitada en el present formulari. Les dades no seran cedides a tercers, llevat obligació legal. Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, pot realitzar-ho mitjançant el tràmit 'Exercici de drets de protecció de dades' disponible a la Seu Electrònica, o presentant un escrit al Registre d'Entrada de l'AJUNTAMENT DE l'ELIANA, Plaça del País Valencià, 3, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@leliana.es). En el tràmit o escrit ha d'especificar quin d'aquests drets sol•licita siga satisfet.