Pas 1 - Elegir les propostes (màxim 3):

Pas 2 - Introduir nº de document:Pas 3 - Votar:


Poden participar en la votació totes les persones empadronades a l'Eliana i amb 16 anys complits

Dubtes i incidències: info@lelianaparticipa.es