Propostes ciutadanes presentades (pendents d´avaluació tècnica)
1. Crear zones acotades per al passeig lliure amb gossos (exemple: al parc de les Taules)

2. Millorar la xarxa de carril bici (finalitzar tram Av. Poliesportiu i nous carrils)

3. Plantar arbres en l'Av. de les Germanies

4. Renovar els llibres i contes infantils de la biblioteca

5. Instal·lar un parc amb gronxadors al recinte del poliesportiu o voltants

6. Posar dobles sots o elevar els existents a l'av. Corts Valencianes per reduir la velocitat

7. Fer algun tipus de barrera per al so dels concerts a plaça Europa

8. Minorar el soroll excessiu al Parc de la Pinada per concerts i esdeveniments. Disminuir decibels i alternar amb altres ubicacions.

9. Crear carrils per caminar des de l'Eliana cap als pobles veïns amb il·luminació i ben senyalitzats

10. Instal·lar aparcaments per a bicicleta per tot el poble i facilitar i fomentar el seu ús

11. Revisar i condicionar totes les voreres i desnivells en passos de vianants per a gent gran i mobilitat reduïda

12. Crear enllaços des de la pàgina web de l'Ajuntament a totes les associacions registrades de l'Eliana i el seu corresponent espai i publicitat

13. Ampliar el tram del carrer Rosales que hi ha entre l'escola d'adults i el centre de dia

14. Millorar l'asfalt de la urbanització Entrepins

15. Millorar l'asfalt del carrer Escalante (la meitat que dóna al descampat del carrer Sant Ramon)

16. Asfaltar i senyalitzar els carrers del municipi incloent urbanitzacions

17. Reparar voreres en urbanitzacions

18. Incrementar la freqüència de retirada d'herbes en voreres

19. Incrementar la il·luminació nocturna (amb sensors de moviment) en parcs i jardins municipals (Parc de la Pinada i Hort de les Taules)

20. Incrementar l'oferta de places d'estacionament per a motos

21. Crear una escola infantil municipal (de 0 a 3 anys)

22. Prestar servei d'autobús que connecte les diferents zones residencials del terme municipal

23. Enrajolar la resta del cementiri municipal

24. Eliminar el graó en pas zebra al c / Enrique Daries junt al quiosc

25. Eliminar la meitat de ressalts al c / Horta

26. Posar cistelles de bàsquet en parcs i zones obertes per al seu ús públic

27. Crear una oferta d'activitats esportives per a persones amb diversitat funcional (sobretot xiquets/es i adolescents)

28. Crear una xarxa de rutes verdes pel terme municipal (senyalització, espais d'esbarjo i cultura sobre les plantes autòctones i característiques de l'entorn)

29. Protegir i evitar noves construccions en Entrepins

30. Renovar la dotació de contenidors de residus (zona Taules / Hendaia)

31. Instal·lar una tanca de protecció l'últim frontó del poliesportiu (pel perill de caiguda)

32. Reasfaltar l'Av. Corts Valencianes (zona rotondes Av. Alcalde E. Daries i c / Romeral)

33. Pavimentar tram c / de les Monges (a l'alçada del núm. 9)

34. Donar dos carrils de sortida (zona 112), aprofitant la via de servei

35. Posar en marxa el projecte de transport a demanda

36. Impulsar noves campanyes de conscienciació sobre convivència cívica i mobilitat responsable

37. Incrementar la neteja viària, sobretot als carrers més transitats

38. Incrementar la neteja viària en urbanitzacions

39. Organitzar jornades anuals de "recollida de plàstics"

40. Imposar sancions a persones que embruten els carrers

41. Implementar mesures d'acompanyament a persones majors per a realització de gestions

42. Realitzar un estudi per reubicar les falles i/o carpes en llocs que generen menys molèsties veïnals

43. Rebaixar la pressió fiscal

44. Impulsar (en coordinació amb GVA i AGE) un sistema tarifari unificat amb altres mitjans de transport, no només per als més joves. Freqüència de 15 minuts

45. Estudiar els costos reals de la planta desnitrificadora i, si escau, adoptar mesures addicionals

46. Simplificar alguns tràmits administratius (canvis de titularitat d'aigua potable, per exemple), facilitant accés a Internet a la gent gran

47. Incrementar l'eficiència de l'enllumenat públic

48. Millorar la connexió entre Parc de les Taules i Poliesportiu (Av. Germanies) amb voreres, carril bici i arbres

49. Crear una zona d'aparcament als voltants del Centre de salut

50. Crear un santuari a la zona de les Taules per a gats malalts

51. Habilitar més pipicans per als gossos

52. Promoure activitats gratuïtes per a tothom

53. Senyalitzar els carrers amb més trànsit perquè s'estacione alternativament en un costat cada mes

54. Revisar els números de policia perquè coincidisquen amb els cadastrals

55. Reparar algunes estructures del parc infantil al costat de la plaça d'Europa

56. Arreglar i adaptar la vorada del parc infantil al costat de la plaça d'Europa (per al pas segur de xiquets/es)

57. Incrementar la vigilància en parc infantil al costat de plaça d'Europa (càmeres i/o presència policial per evitar conductes incíviques)

58. Instal·lar càmeres de seguretat en diferents punts del terme municipal per prevenir actes vandàlics

59. Millorar el servei de neteja en urbanització de Entrepins, col·locar papereres, netejar i reparar voreres accés a la pineda

60. Refer les voreres i posar pilons a la zona de les Casetes (carrers Ricardo Llopis, Alegria, Horta

61. Millorar el parc de Pl. Investigador Ramón (zona gronxadors, sorra i poda d'arbres)

62. Millorar voreres zona Av. Caixa d'Estalvis i c/ Barcelona

63. Instal·lar il·luminació passos de vianants a la nit.

64. Instal·lar semàfors per disminuir velocitat en Avda. Riba-roja de Túria

65. Incrementar la neteja en Pinada Ramón Navarrete i en carrers d'accés

66. Imposar sancions a persones que embruten els carrers (sobretot al costat de escoles i en parcs)

67. Crear parc infantil/gent gran/jardí en zona Montepilar

68. Millorar voreres en Entrepins (c/ Xeraco)

69. Substituir fanals i bombetes (LED) a Entrepins (c/ Xeraco)

70. Recuperar espais de terrasses de bars per a aparcament i reducció de soroll

71. Actualitzar zones de jocs amb nous tobogans i jocs per a xiquets/es més menuts

72. Reparar i adaptar les voreres del municipi

73. Revisar l'horari de les terrasses, sobretot en dies feiners d'estiu

74. Controlar el soroll i brutícia que provoquen les terrasses (i entorn)

75. Crear un carril bici entre Entrepins i el casc urbà

76. Connectar la Av. Germanies amb Av. Sant Antoni de Benaixeve

77. Asfaltar els carrers que falten en zones ja consolidades

78. Asfaltar els carrers de la zona Montesol (Gran Avinguda i adjacents)

79. Crear una aula d'estudi insonoritzada costat de la biblioteca, de 24h

80. Canviar les cistelles del pavelló central i protegir parets dels fons

81. Tancament de la pista exterior de bàsquet i condicionament perquè no rellisqui

82. Condicionar les pistes de bàsquet de Taules (sòl i cistelles).

83. Arreglar les voreres del c / Isabel la Catòlica

84. Incrementar la freqüència de neteja viària en zona Montesol

85. Retirar la terra vermella del parc de Pl. De la Regió i instal·lar gronxadors

86. Engegar la desnitrificadora i sufragar, fins aleshores, el cost d'adquisició d'aigua embotellada en col·legis

87. Crear pistes de bàsquet amb accés gratuït i amb horari ampli per afavorir l'esport

88. Conscienciar propietaris/àries de gossos perquè arrepleguen els excrements d'aquestos

89. Crear programa munipal d'oci per a joves de 12 a 16 anys

90. Incrementar la vigilància al Parc de la Pinada per prevenir vandalisme

91. Prestar servei de transport públic per alumnat de l'IES

92. Asfaltar, plantar arbres i reparar voreres de c ¡/ Isabel la Catòlica

93. Posar guals en Avda. Corts Valencianes

94. Millorar l'ombra de la piscina municipal

95. Reparar la piscina municipal (perd aigua) i les dutxes. Crear més zones d'ombra

96. Ampliar superfície destinada a horts d'oci

97. Crear una nova biblioteca a la Torre del Virrei

98. Millorar voreres i calçades d'Entrepins i tram cap a San Antonio de Benagéber

99. Crear zona de paelles populars al Barranc de Mandor

100. Crear zones lliures de vehicles al nucli urbà

101. Crear zones de reunió per a joves en espais i/o parcs municipals

102. Controlar el manteniment de les jardins privats perquè no ocupen voreres

103. Crear centre de dia municipal

104. Millorar l'enllumenat en Pinada R. Navarrete (parc agility i entorn)

105. Reparar les voreres del c / Albuñuelas (Entrepins)

106. Plantar aromàtiques en els antics horts d'oci de les Taules

107. Traslladar les dependències de la Policia Local a l'edifici de bombers comarcal

108. Ampliar l'edifici de l'Ajuntament (per centralitzar serveis admvos.)

109. Ampliar l'edifici de la Casa de la Música (aprofitar espai Al Tall)

110. Instal·lar més elements de reducció de la velocitat al c / Rosales

111. Convertir la c / Rosales en via de sentit únic i establir aparcament en bateria

112. Ampliar la vorera de c / Rosales (els pals impedeixen l'accessibilitat)

113. Crear un centre d'alimentació i cura d'animals abandonats

114. Renovar i ampliar els contenidors de recollida de residus

115. Obrir per a ús públic lliure la zona esportiva de les Taules i habilitar cistelles

116. Millorar l'enllumenat púbic en zona Montesol

117. Netejar i desinfectar els contenidors de residus de c / Albuñuelas (Entrepins)

118. Retallar o reduir tanques d'Avda. Alcade E. Daries perquè hi haja visibilitat en els passos de vianants

119. Retirar les fites de separació de carrils en Avda. Alcalde E. Daries per permetre gir cap a c / Jazmines

120. Crear un carril bici que arribi a tots els centres educatius

121. Millorar la xarxa wifi pública

122. Col·locar les papereres a una alçada que siga més accessible per a xiquets/es

123. Instal·lar pont de llums per frontals a l'Auditori municipal

124. Connectar mitjançant carril bici al baixador de la Torre del Virrei amb la zona comercial El Osito

125. Crear un parc amb bancs i àrea de passeig a la zona de la Almassereta

126. Millorar espai urbà Av. Poliesportiu (bancs, arbres, voreres més amples)

127. Reparar trencaments d'escales, voreres i espais del Parc

128. Incrementar la il·luminació als carrers

129. Promoure la utilització de colors vius a les façanes i la col·locació de plantes als carrers

130. Organitzar més festivals al poble

131. Substituir els arbres dels carrers que estiguen secs

132. Incrementar el nombre de papereres existents en via pública

133. Posar espais de joc de taula en els parcs

134. Crear diversos rocòdroms al Parc de la Pinada (Consell de xiquetes i xiquets)

135. Substituir la sorra per gespa artificial al Parc de la Pinada (Consell de xiquetes i xiquets)

136. Instal·lar més fonts al Poliesportiu (Consell de xiquetes i xiquets)

137. Habilitar un espai al Poliesportiu per a la pràctica de l'atletisme quan ploga (Consell de xiquetes i xiquets)

138. Co ·locar a la via pública papereres compartimentades per a la separació de residus (Consell de xiquetes i xiquets)

139. Reparar els sots existents en els carrers (Consell de xiquetes i xiquets)

140. Instal·lar papereres especials per xiclets (Consell de xiquetes i xiquets)

141. Millorar la il·luminació dels carrers (Consell de xiquetes i xiquets)

142. Oferir una pista de skate oberta 24h (Consell de xiquetes i xiquets)

143. Instal·lar papereres per a piles i taps (Consell de xiquetes i xiquets)

144. Ampliar horari de la biblioteca municipal (Consell de xiquetes i xiquets)

145. Incrementar l'oferta d'esports al Poliesportiu (Consell de xiquetes i xiquets)

146. Instal·lar un parc aquàtic al Parc de la Pinada (Consell de xiquetes i xiquets)

147. Habilitar un pàrquing davant del CEIP Verge del Carme (Consell de xiquetes i xiquets)

148. Habilitar un parc d'agility per a gossos davant del CEIP Verge del Carme (Consell de xiquetes i xiquets)

149. Instal·lar bancs còmodes a la via pública (Consell de xiquetes i xiquets)

150. Crear un club de natació (Consell de xiquetes i xiquets)

151. Fer un nou espai de karate al Poliesportiu (Consell de xiquetes i xiquets)

152. Crear un club d'escacs (Consell de xiquetes i xiquets)

153. Pintar la biblioteca municipal (Consell de xiquetes i xiquets)

154. Renovar la gespa del camp de futbol de Poliesportiu (Consell de xiquetes i xiquets)

155. Reparar els vestidors del Poliesportiu (Consell de xiquetes i xiquets)

156. Canviar les xarxes protectores del camp de futbol de Poliesportiu (Consell de xiquetes i xiquets)

157. Habilitar espais per jugar al Poliesportiu (Consell de xiquetes i xiquets)

158. Canviar les tanques de la pista d'atletisme del Poliesportiu (Consell de xiquetes i xiquets)

159. Millorar la pintura vial de c/ General Pastor (Consell de xiquetes i xiquets)

160. Instal·lar càmeres de seguretat en els accessos als centres escolars (Consell de xiquetes i xiquets)

161. Programar competicions de videojocs (Consell de xiquetes i xiquets)

162. Implantar sistema de retorn d'envasos (Consell de xiquetes i xiquets)

163. Reduir l'enllumenat excessiu dels carrers durant les Falles (Consell de xiquetes i xiquets)

164. Organitzar en festes més berenars populars (Consell de xiquetes i xiquets)

165. Ampliar l'aparcament a la zona de la Casa de la Música (Consell de xiquetes i xiquets)

166. Instal·lar més quioscs al poble (Consell de xiquetes i xiquets)

167. Millorar instal·lacions del CEIP Mare de Déu del Carme i IES l'Eliana (Consell de xiquetes i xiquets)