Propostes ciutadanes presentades (pendents d´avaluació tècnica)
1.- Crear una zona acotada per a gossos al parc de les Taules

2.- Millorar la xarxa de carril bici (finalitzar tram Av. Poliesportiu i nous carrils)

3.- Plantar arbres en l'Av. De les Germanies

4.- Renovar els llibres i contes infantils de la biblioteca

5.- Instal•lar un parc amb gronxadors al recinte del poliesportiu o voltants

6.- Posar dobles ressalts o elevar els existents a l'av. Corts Valencianes per a reduir la velocitat

7.- Fer algun tipus de barrera per al so dels concerts a plaça Europa

8.- Crear carrils per caminar des de l'Eliana cap als pobles veïns amb il•luminació i ben senyalitzats

9.- Instal•lar aparcaments per a bicicleta per tot el poble i facilitar i fomentar el seu ús

10.- Crear parcs urbans per passejar i estar amb els gossos fora i dins del nucli urbà

11. -Revisar i condicionar totes les voreres i desnivells en passos de vianants per a gent gran i mobilitat reduïda

12.- Crear enllaços des de la pàgina web de l'Ajuntament a totes les associacions registrades de l'Eliana i el seu corresponent espai i publicitat

13.- Ampliar el tram del carrer Rosales que hi ha entre l'escola d'adults i el centre de dia

14.- Pavimentar l'asfalt de la urbanització Entrepins

15.- Millorar l'asfalt del carrer Escalante (la meitat que dóna al descampat del carrer Sant Ramon)

16.- Reparació de voreres en urbanitzacions

17.- Incrementar la freqüència de retirada d'herbes en voreres

18.- Incrementar la il•luminació nocturna (amb sensors de moviment) en parcs i jardins municipals (Parc de la Pinada i Hort de les Taules)

19.- Crear una escola infantil municipal (de 0 a 3 anys)

20.- Prestar servei d'autobús que connecte les diferents zones residencials del terme municipal

21.- Pavimentar la resta del cementiri municipal

22.- Eliminar el graó en pas zebra al c / Enrique Daries juntament quiosc

23.- Eliminar la meitat de ressalts al c / Horta

24.- Crear una oferta d'activitats esportives per a persones amb diversitat funcional (sobretot xiquets/es i adolescents)

25.- Crear una xarxa de rutes verdes pel terme municipal (senyalització, espais d'esbarjo i cultura sobre les plantes autòctones i característiques de l'entorn)

26.- Protegir i evitar noves construccions en Entrepins