XII Premis Ciutadania Vila de l'Eliana

FASE – PROPOSICIÓ DE CANDIDATURES

Els Premis Ciutadania reconeixen a aquelles persones i col•lectius que amb el seu esforç i dedicació han influït positivament en el desenvolupament de l'Eliana. Qualsevol veí o veïna podrà proposar al jurat les candidatures a les diferents categories dels Premis, fins al pròxim 25 d'octubre. Participa!Període d'enviament de propostes: del 3 al 25 d'octubre de 2019


Les dades de contacte facilitades seran utilitzades amb l'única finalitat de consultar, si és el cas, dubtes que puguen sorgir de la lectura i sistematització de les propostes presentades. Les dades de contacte no seran públiques.Les teues propostesPremi Ciutadania en la categoria EDUCACIÓPremi Ciutadania en la categoria COMERÇ / EMPRESAPremi Ciutadania en la categoria ESPORTPremi Ciutadania en la categoria CIUTADÀ / CIUTADANAPremi Ciutatania en la categoria CULTURA


*A l'espai en blanc pot indicar les seues propostes, així com una breu motivació si ho considera oportú.
**Per participar, no cal proposar un candidat o candidata en totes les categories.

D'acord amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa que la desenvolupa, l'Ajuntament de l'Eliana es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer-les servir sols per a la finalitat indicada. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició establerts a la Llei mitjançant la presentació de la corresponent sol•licitud a l'Ajuntament de l'Eliana.