L'Ajuntament de l'Eliana ofereix a la ciutadania la possibilitat de participar activament en l'elaboració del pressupost municipal del pròxim any, decidint sobre una part de les inversions públiques.

Des de l’inici del programa municipal de pressupostos participatius (a l’any 2015), s’han destinat 799.000 euros a l’execució de propostes prioritzades per la ciutadania (a continuació s’indiquen, a tall d’exemple, algunes de les de major import):

- Reparació i creació de voreres: més de 500.000 € (en diversos anys)
- Ruta escolar segura (entorn CEIP’s Verge del Carme i l’Olivera): 70.000 €
- Millora i ampliació carril bici: 30.000 €
- Construcció de parc d’agilitat per a gossos: 18.000 €

Les propostes presentades per la ciutadania a la present edició del programa de pressupostos participatius (2018) però que no apareixen a la fase de votació pública es poden consultar a continuació, junt amb el motiu pel qual han estat excloses.